Integráció

 

Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:
mindegyikünk képtelen bizonyos dolgokat megcsinálni, de még több
dolgot igen… Az integrált neveléshez vezető út nehéz és akadályoktól
sem mentes, de végére érhetünk, ha elég elkötelezett ember akarja
végigjárni…”

(Wendy Lynas)

 

Győrben a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátását a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, József Attila u. 4, tel: 96/412-313) gyógypedagógusai is ellátják utazó tanári minőségben. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. szeptember 1-jével adta meg az engedélyt Intézményünknek a Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény indításához. Alapító okiratunkba bekerült az új elnevezés és az integrált nevelés-oktatás, mint új tevékenység. Megtörtént rendszer- és módszerbeli átalakulásunk.

 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igény típusának megfelelő végzettségű speciális szakember biztosítása. Az együttnevelést megvalósító intézményekben ellátott gyermekek száma évről évre folyamatosan emelkedik, a 2020-2021-es tanévben meghaladta az 500 főt.

Az intézményegység munkatársai a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő együttnevelést megvalósító intézményekbe járnak ki. Felmerülő igény esetén a tankerülettel szerződést kötő egyéb intézményeket is ellátunk kapacitásunk függvényében. Munkatársaink a sajátos nevelési igényű tanulót befogadó intézményekben helyben foglalkoznak a rászoruló gyerekekkel. A fejlesztő munka mellett konzultáció, mentorálás formájában segítséget nyújtanak a pedagógusoknak abban, hogy - akár konkrét módszerek és eszközök megismertetésével - osztálykeretben hogyan tudják segíteni a sajátos nevelési igényű gyermek oktatását, nevelését. Kortársaknak, pedagógusoknak érzékenyítő órákat tartanak, ha szükséges. Tanácsot adnak a szülőknek, szükség esetén szakemberhez irányítják a gyermeket. Intézményünk szakemberei azon dolgoznak, hogy minden helyszínen megfelelő legyen az együttműködés, az egyéni fejlesztésekhez biztosítva legyenek a tárgyi feltételek.