Hagyományaink

 

A hagyományok tisztelete, azok továbbvitele nemzedékről nemzedékre az őseink és a magunk tisztelete, megbecsülése. Tartást ad a becsületre, szeretetre, egymás tiszteletére, emberségre.
Erősíti az együvé tartozás érzését jóban, örömben és bajban.
A hagyományok őrzése nem csak a családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem egy nagyobb közösséghez való tartozás hitvallása is.

Iskolánkban a pedagógiai munkánk során a nevelés kiemelt szerepet kap. A nevelési célok között kultúránk, szokásaink és kapcsolataink ápolásának is fontos szerepet tulajdonítunk, melyet a különböző programok megrendezésével biztosítunk.

IskolánkProgramjaink:

 

 

 

Családi nap

 

IskolánkEgy gyermek harmonikus fejlődéséhez szükség van egy szerető, gondoskodó családra és egy jó iskolára. Ha ez a kettő találkozik, az már fél siker. A másik felét magának a gyermeknek kell hozzátenni azzal, hogy tanul.
A család és az iskola szinte napi kapcsolatban vannak a gyermeken keresztül, de személyesen ritkán van alkalmuk találkozni.
A "Családi nap" programunkat azért indítottuk el, hogy a szülőknek, gyermekeknek és pedagógusoknak legyen lehetőségük egy kötetlen, játékos, "más" élethelyzetben találkozni. A közös ének, rajzolás, bütykölés és vetélkedés közelebb hozzák egymáshoz a gyermeket, a szülőt és a pedagógust.

IskolánkEbben a tanévben immár negyedik alkalommal rendeztük meg ezt a programunkat, amire mindig szeptember elején,egy szombati napon kerül sor. Az idei "Alma-parti"-ra a belépő 2 darab alma volt.
A gyerekek a nap során kóstolhattak finom almás sütiket, amit az anyukák és az iskola nevelői otthon készítettek, ihattak frissen facsart almalevet, süthettek almapuffancsot és természetesen az udvaron számos játék várta a szülőket és gyermekeket egyaránt. Az egészség-sarokban felvilágosítást kaphattak az alma jótékony hatásáról és arról, hogy miként lehet az almát a szépségápolásban is hasznosítani.
Az ilyen programokon a szülőknek és pedagógusoknak alkalmuk van a kötetlen, "baráti" beszélgetésre, ami elősegíti a jobb együttműködés kialakulását szülők és az iskola között.

Vissza a lap tetejére

 

Radó-nap

 

IskolánkRadó Tibor GYÓGYPEDAGÓGUS volt, csupa nagybetűvel. 1947. februárjában ő kezdte meg Győrben a gyógypedagógiai iskola szervezését. 1947. októberétől végezte a fogyatékos tanulók kiválogatását.
1948-ban kinevezték az Állami Gyógypedagógiai Iskola igazgatójának. A következő évben elindította a vidéki gyermekek felmérését és a megyei gyógypedagógiai osztályok megszervezését. Tanfolyamot szervezett a szülőknek. 1956-ban az országban elsőként Győrben beindult a logopédiai oktatás, ami szintén az ő nevéhez fűződik.

Iskolánk 1988-ban vette fel Radó Tibor nevét tisztelegve ezzel személye előtt.
1998-ban, az iskola 50. évfordulója alkalmából első ízben osztották ki a névadónkról elnevezett Radó-díjat. Azóta minden évben ezzel a díjjal tüntetnek ki egy, az iskolában tanító pedagógust.

Minden év októberében ünnepélyes keretek közt megemlékezünk iskolánk névadójáról, majd a nap további részében a gyermekek játékos vetélkedőkön mérik össze tudásukat és kreativitásukat.

Vissza a lap tetejére

 

Adomány-hagyomány vetélkedő

Iskolánk

A múltban mélyen gyökerező kulturális örökség minden közösség számára azonosságtudatának forrása. Ennek számos megnyilvánulása, mint például a népzene és a néptánc, az ünnepek, a kézművesség, a népköltészet, a helyi nyelvek és a nyelvjárások eltűnőben vannak.
A szellemi örökség természeténél fogva is tünékeny, így kétszeresen is sürgető szükség van e hagyományok tudatos megmentésére, továbbéltetésére.

IskolánkA nevelés-oktatás során számtalan élmény éri tanulóinkat, amely a "szép" befogadása felé irányítja figyelmüket. A gyakorlati ismeretek, a rajz- és életvitel órák, valamint a szakköri foglalkozások témakörei gyakran a népi hagyományokra építenek. A népművészeti tevékenységek, a népi mesterségek - kosárfonás, gyékényezés, virágkötés, szövés - különösen alkalmasak arra, hogy ébren tartsák az alkotás örömét. A tevékenységek közben alakul a közösség, barátságok és kapcsolatok szövődnek. A kezek alatt formálódott anyag sikerélményhez juttat és további munkára ösztönöz. A kézműves tevékenységnek önmagában is értéke van. Segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek is bevonhatók az egyszerű értékteremtésbe.
Ezekben a tevékenységekben tanulóink sokkal eredményesebbek, mint a tanulmányi versenyekben. A kézműves foglalkozások azonnal sikerhez juttatják őket, további próbálkozásokra ösztönöznek.
A felső tagozatos munkaközösség már több éven keresztül a saját és a társintézmények növendékeinek részére szervezi meg ezt a vetélkedőt, aminek mindig nagy sikere van. Az intézmények meghívásával lehetőség nyílik a tanulók alkotóképességének összehasonlítására és baráti kapcsolatok kialakítására, ami tanulóink szociális tanulását segíti.
Külföldi kapcsolatunk ápolása érdekében meghívtuk a szlovákiai Apácaszakállas község tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket befogadó testvériskolájának csapatát is.

IskolánkIskolánk

 

 

 

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 

Adventi vásár

 

IskolánkAdvent az év egyik legcsodálatosabb időszaka. Az üzletek kirakata fényárba borul, a boltok polcain megjelennek a szebbnél szebb ajándékok. Lassan elérkezik a karácsonyi ajándékok beszerzésének ideje. A reményteli várakozás időszaka ez, ami a karácsonyi ünnepek alatt teljesedik ki. Sok ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepét. A modern és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a különböző mintázatú üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például karácsonyfa állítás, karácsonyi égők, girlandok, fagyöngyök elhelyezése. Ezt a hangulatot szerettük volna mi is megteremteni, mikor első ízben megrendeztük iskolánkban az adventi vásárt, amelynek azóta hagyománya van.
Tanulóink már december elejétől készülődnek, vásárfiát készítenek. A karácsonyi szünet előtti utolsó héten kerül sor az adventi vásárra az iskola tornatermében. A gondosan feldíszített standokon kínálják az osztályok az elkészített portékáikat. A vásár a szülők körében is egyre népszerűbb.

IskolánkIskolánk

 

 

 

 

 

 

Vissza a lap tetejére

 

Vers- és prózamondó verseny

 

IskolánkA versmondás művészete ugyanúgy megfoghatatlan, mint az emberi élet. Minden előadó, minden mű más. A tehetség is csak közös munkával csiszolódhat. A művészetre ugyanakkor mindenkinek önmagában kell rátalálnia.

A szép és helyes beszédre a gyermeket már a bölcsőben kezdjük tanítani.  Ezt az óvodában és az iskolában csiszoljuk, javítjuk, ami a gyermekek és a pedagógusokszámára is nehéz feladat.

Intézményünkben minden évben megrendezzük a vers-és prózamondó versenyt, ahol a tanulók bemutathatják, ennek a munkának az eredményét. A versmondásban és a prózamondásban eredményes tanulóink a megyei versenyen is bizonyíthatják rátermettségüket.

 

Vissza a lap tetejére

 

Kulturális bemutató

 

Iskolánk"Színház az egész világ és színész benne minden férfi és nő " - mondta Shakespeare.
A mi iskolánkban is szeretnek színészkedni a gyerekek, legalább is ezt bizonyítja az a tény, hogy minden évben igényesebbnél igényesebb jelenetekkel készülnek a kulturális bemutatóra.

Évente a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon mutathatják be tehetségüket tanulóink a színjátszás, a tánc és az ének területén.

Vissza a lap tetejére

 

Egészség-Piac

 

Az Egészség-Piac célja:

IskolánkIskolánk

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egészség-Piac program módszerei:

A programok színesítésére, a figyelem felkeltésére, egyéb programokat is szervezünk, pl.: sportolási lehetőség, akadályverseny, rajz- és fogalmazás verseny valamint relaxációs szoba. Évente egy alkalommal egész napos program az Egészség-Piac.

 

Vissza a lap tetejére