Innováció

 

Referencia- intézménnyé válunk

 

Intézményünk nevelési-oktatási tevékenységének fejlesztését a referencia-intézménnyé (példaadó intézmény) válással kívánja elindítani és fenntartani.

Intézményünk két területen kíván mintaadó referencia-intézmény lenni:

  1. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában
  2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő

Tantestületünkben olyan speciális szakmai tudás halmozódott fel, amellyel a gyógypedagógia területére került gyermekek, tanulók készségei, képességei eredményesen fejleszthetők és mások által is adaptálhatóan használhatók.
A kipróbált módszertani eljárásokat „Jó gyakorlat” formájában feltöltöttük a kosar.educatio.hu internetes felületre. A „Jó gyakorlatok” olyan innovatív-újító folyamatok, módszerek, amelyek az intézmény gyakorlatában és működésében megtapasztalhatók.

Kidolgozott és internetre felkerült minősített Jó gyakorlataink:

  1. Szer-telenül drogprevenciós program tanulásban akadályozott tanulók számára
  2. Érted(?)Vagyok - feladatgyűjtemény, beszédészlelés, beszédértés fejlesztése, módszertani segédlet pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak
  3. Protetikus környezet kiépítése autizmussal élő gyermekek részére a többségi óvodákban

2010 nyarán a TÁMOP 3.1.4/08/1-2 valamint a TÁMOP 3.1.4/09/1 számú pályázatokon keresztül bekapcsolódtunk a referencia-intézménnyé válás folyamatába.
Az előminősítés során kéttagú szakértői bizottság érkezett iskolánkba, amely átvizsgálta az iskolai működéssel kapcsolatos dokumentumokat - Alapító okirat, Pedagógiai program, Minőségirányítási program, Szervezeti és Működési szabályzat, Házirend, Esélyegyenlőségi terv, IKT stratégia. Az értékelési szempontokban kiemelten szerepelt, hogy a vizsgált dokumentumok mely részei tartalmaznak kompetencia alapú oktatásra, illetve a referencia - intézménnyé váláshoz szükséges speciális módszertani - gyógypedagógiai gyakorlati eljárásokra vonatkozó tartalmakat.
A helyszíni vizsgálat megfelelőnek ítélte szakmai dokumentációinkat és szervezeti működésünket. Ennek eredményeként intézményünk megkapta az előminősítési nyilatkozatot, mely feltétele a referencia-intézménnyé válásnak.

Jó gyakorlataink megvásárolhatók, várjuk a partneriskolák és más intézmények érdeklődését.
Pedagógiai kihívásokkal teli út áll előttünk, készen állunk szakmai tudásunk mások részére történő átadására és nyitottak vagyunk más intézményektől való tanulásra.